De 2-4 groep is bestemd voor kinderen vanaf ongeveer 2 jaar die doorstromen vanuit de 0-2 groep maar ook nieuwe kinderen zijn van harte welkom!
In deze groep beleven kinderen steeds meer plezier door met leeftijdsgenootjes te spelen. We hebben veel aandacht voor de processen in de groep en zorgen voor een sfeer waarin kinderen gestimuleerd worden in hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.


Ontwikkeling

Bij ons leert uw kind omgaan met andere kinderen. Wij besteden veel aandacht aan de verschillende ontwikkelingsgebieden zoals, motoriek, taal en zelfstandigheid.

Dit gebeurt wel spelenderwijs, het spel staat dus centraal. Er is ruimte en tijd om te spelen, knutselen en lezen.
Als gezond kinderdagverblijf stimuleren wij lichaamsbeweging en gezonde voeding. Wij gaan zoveel mogelijk naar buiten en als het weer het echt niet toelaat organiseren we binnen de bewegingsactiviteiten.

Kinderen hebben ruimte nodig om te spelen, zich uit te leven en om zich goed te kunnen bewegen. Maar ook is er ruimte nodig om zich even terug te kunnen trekken, tot rust te komen of om zich te kunnen concentreren, de ruimte is hierop afgestemd.

Leefomgeving en werkwijze

Er wordt met een dagindeling gewerkt als oriëntatie voor de leidster(s) en structuur voor de kinderen. Het gaat om een overzicht van wat er op een dag allemaal gebeurt.

De dagindeling wordt bepaald door:

Eten en drinken, verschonen, slapen, afwisseling van actie, rust en stilte, binnen en buiten spelen, gezamenlijke activiteiten.

 

Een dagje Sam Sammie

Van 7:00-9:00 uur worden alle kinderen gebracht en kunnen ze vrij spelen. Eventueel wordt er al geknutseld of een spelletje gedaan. Tijdens het brengen van de kinderen is er tijd voor de overdracht van de ouders.

Rond 9.30 uur gaan we in de kring en daarna eten we fruit, drinken thee of water, zingen we het lied van de dagen van de week en lezen we het boek van de week voor. Hierna maken we altijd een luier/plas rondje en is er daarna ruimte om buiten te spelen. Bij slecht weer verzorgen we binnen een aantal beweegactiviteiten

Rond 12:00 uur gaan we lunchen. Na het eten zorgen we dat de kinderen die naar bed gaan verschoond worden om even heerlijk een dutje te doen. De peuters die wakker blijven krijgen, indien nodig, ook een schone luier en kunnen dan heerlijk spelen in de verschillende hoeken of doen bijvoorbeeld een spelletje met een leidster.

Als de meeste kinderen op bed liggen verdelen de leidsters hun aandacht tussen het weer op orde brengen van de ruimte en activiteiten met de kinderen die niet meer slapen.

Rond 14.45 uur zijn de meeste kinderen wel weer wakker en als ze weer aangekleed zijn gaan we in een korte kring. Hierna  drinken we thee of water en eten groente erbij.

De rest van de middag bestaat weer uit bijv. voorlezen, verkleden, bouwen, spelletjes, knutselen.

Tussen 17:00 en 18:00 uur worden de kinderen weer gehaald.

Ook tijdens het ophalen van de kinderen nemen de leidsters de tijd om een goede overdracht te doen over de dag naar de ouders/verzorgers.