De Wet Kinderopvang bepaalt dat alle organisaties voor kinderopvang een oudercommissie (OC) moeten hebben. In een OC kunnen ouders invloed hebben op de kwaliteit en de organisatie van de opvang.

Vanwege de kleinschaligheid van Sam Sammie is de OC samengesteld met ouders uit zowel de dagopvang als uit de buitenschoolse opvang.
De oudercommissie bestaat momenteel uit 4 ouders.
De oudercommissie komt minimaal 4 keer per jaar bij elkaar en zijn een ondersteuning en aanspreekpunt voor ouders, leidsters en directie, denken actief mee in het beleid en geven adviezen. Zij waarborgen de kwaliteit van kinderdagverblijf Sam Sammie.
Bij meningsverschillen kan de oudercommissie een beroep doen op de Geschillencommissie. (www.degeschillencommissie.nl)

Wenst u meer informatie over de oudercommissie van Sam Sammie dan kunt u de notulen opvragen op de locatie.
De werkwijzen van de oudercommissie is vastgelegd in het huishoudelijke reglement; oudercommissie KDV & BSO Sam Sammie.