Per 1 januari 2017 zijn we bij Sam Sammie gestart met een Peutergroep. Vanaf 2 jaar zijn de peuters op maandag-, dinsdag-, donderdag en vrijdagochtend van harte welkom.

U kunt uw kind inschrijven voor de Peutergroep via deze link. Na ontvangst van de gegevens zullen wij contact opnemen over de plaatsing van uw kind. Vindt u het prettig om eerst even te komen kijken met uw peuter om te zien waar en hoe we werken bent u van harte welkom voor een rondleiding en een kennismakingsgesprek.

Bij afname van kinderopvang bij Sam Sammie kunnen kinderen vanaf 2 jaar ook een extra dagdeel (of twee) boeken voor de peutergroep.

Wilt u rondom de uren van de peutergroep aanvullende opvang dan kan dat afgesproken worden.

Opvang

De peuteropvang bereidt uw kind voor op de schooltijd. Ieder kind doet dit op zijn eigen wijze en in eigen tempo. De pedagogisch medewerker sluit aan bij de ontwikkeling van ieder individueel kind en stimuleert de ontwikkeling op het gebied van taal, spraak, denken, motoriek, spel en sociaal-emotionele vaardigheden. De kinderen leren hoe ze met andere kinderen kunnen samen spelen, plezier maken en rekening houden met elkaar.
Speciale aandacht wordt besteedt aan de voorbereiding op de overgang naar groep 1.

Groep

De groepsruimte is licht, fris en open. De ruimte is voorzien van knusse hoekjes met uitdagend spelmateriaal. De kinderen spelen elke ochtend onder begeleiding buiten in de tuin of gaan we wandelen over de dijk of door de uiterwaarden.

In het voorjaar en de zomer zullen zij ook betrokken zijn bij het verzorgen van de diverse fruit struiken en bomen die Sam Sammie in haar tuin heeft staan en uiteraard zal er ook geproefd worden.

Medewerkers

De groep bestaat uit maximaal 8 peuters onder begeleiding van 1 vaste leidster en eventueel een stagiaire.

Wanneer de pedagogisch medewerker alleen aanwezig is op de groep, is er altijd minimaal 1 andere volwassene in het pand aanwezig die de medewerker in de gaten houdt en indien nodig,kan bijspringen. De pedagogisch medewerker van de peutergroep is ook werkzaam op het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang.

Dagindeling*

Het peuter dagdeel is 3 ½ uur geopend van 8:30-12:00 uur.

Tussen 8:45 tot 9:30 uur vrij spelen waar de kinderen van alle aangeboden materialen gebruik kunnen maken. Van het spelen in de huis- of bouwhoek, een puzzel maken of creatief aan de slag kunnen.

Om 9:30 tot 9.45 uur gaan we eerst in de kring voor beweegliedjes.

9.45 plassen en aan tafel voor het fruit en wat te drinken. Hierna gaan we voorlezen en worden er liedjes gezongen.

Rond 10:30 uur gaan we, na het wc en verschoon rondje, naar buiten. De kinderen trekken zo zelfstandig mogelijk de jassen en schoenen/laarzen aan en genieten van alle seizoenen.

Tussen 11:15  gaan we weer naar binnen , wordt er een boekje gelezen en kunnen de kinderen plassen.

Tussen 11:45 tot 12:00 uur gaan de kinderen aan tafel tot ze worden opgehaald  of terug naar de dagopvang voor de lunch.

*U zult begrijpen dat het werken met kinderen ook flexibiliteit van de leidster vraagt. Bovenstaande zijn dan ook streeftijden van onze dagindeling.

Naar de basisschool

Bij Sam Sammie volgen we nauwgezet de ontwikkeling van het kind met ons eigen volgsysteem zodat wij goed in beeld hebben hoe uw kind zich bij ons ontwikkelt en of het kind het naar zijn of haar zin heeft.
Daarnaast zorgen we ervoor dat het overdrachtsformulier voor de basisschool, wat wij invullen bij 33 en 45 maanden, een duidelijk beeld geeft van uw kind zodat de basisschool op de hoogte is van de bijzonderheden van hun nieuwe leerling.
Op deze wijze kan de basisschool direct inspelen op de wensen en behoeften van een kind en voelt het kind zich sneller thuis in de nieuwe klas. Het overdrachtsformulier, wordt na bespreking met de ouders, 3 maanden voor het vierde jaar samen met het kind naar de basisschool gebracht. Zodra uw kind de basisschool bezoekt, zien we hem of haar graag terug bij de buitenschoolse opvang.

Vergoedingen

Vanaf 2014 vallen de kinderdagverblijven en het peuterspeelzaalwerk in de Gemeente Overbetuwe onder dezelfde regeling. Werkende ouders kunnen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de belastingdienst bij gebruik van de peutergroep.