DAG opvang (50 weken)

Product

Tijden

Aantal uren

Per uur

Per maand Per dag

Hele dag

7:00 - 18:00 11

€ 10,08

€ 462,00  € 110,88

Extra dag

7:00 - 18:00 11 € 10,08   € 110,88

 

 

 

 

   

BSO opvang (40 school weken + 10 vakantie weken)

Product

Tijden

Aantal uren

per uur

Per maand Per dag

Kort 1 dag

14:15 - 18:00 3,5 / 10** € 9,59 € 191,80*  

Lang 1 dag

12:00 - 18:00 6 / 10** € 9,59 € 271,68*  

Extra dag kort

14:15 - 18:00 3,5 € 9,59   € 33,57

Extra dag lang

12:00 - 18:00 6 € 9,59   € 57,54

Extra vakantie dag, studiedag

08:00 - 18:00 10 € 9,59   € 95,90
Voorschoolse opvang 07:00 - 08:30 1,5 € 14,39     


* Prijs per maand wordt berekend over een heel jaar (40 schoolweken + 10 vakantie weken)
** Uren schoolweken / uren vakantieweken

Peutergroep* (40 schoolweken) vanaf 2 jaar

Product

Tijden

Aantal uren

per uur

Per maand Per dag

 

 

ochtend of middagdeel
08:30 - 12:00 3,5  € 10,08  € 117,60  € 35,28


* De 40 weken van de peutergroep worden in 12 maandelijkse termijnen gefactureerd. Uw kind zal dan ook tot zijn 4-e jaar ingeschreven zijn voor de Peutergroep.
* Subsidie of kinderopvangtoeslag moet nog verrekend worden met bovenstaande prijzen.

Bijzonderheden:
Om de kwaliteit van de opvang te kunnen garanderen is Sam Sammie elk jaar de middelste 2 weken van de grote vakantie gesloten. Op deze manier kunnen wij zonder invalkrachten van buitenaf opvang bieden zoals u dat van ons verwacht.

Flexibele opvang:
Heeft u flexibele werkdagen en/of tijden, dan kunnen wij in overleg kijken wat de mogelijkheden binnen Sam Sammie zijn  en eventueel een passende offerte maken.
Tarieven flexibele opvang: kinderdagopvang 10,58 per uur en voor de buitenschoolse opvang € 10,09 per uur.

Ruilen of extra opvangdagen:
In overleg is het mogelijk om een dagdeel of dag te ruilen mits de groepsbezetting dit toelaat en wanneer er géén extra leidster op de groep hoeft te worden geplaatst.
Dit geld ook voor de aanvraag van een extra dag of dagdeel.

Vergoedingen kinderopvang:

Wilt u weten wat de opvang u gaat kosten? Doe de proefberekening op www.toeslagen.nl